Dzień Dobry!

STRATEGICALLY LOCATED IN THE HEART OF EUROPE

Based in Warsaw, our office was established in early 2023. As the experts in real estate recruitment, we possess unparalleled industry knowledge and a deep understanding of the skills and qualities necessary for success in this dynamic sector. Our mission is to bridge the gap between our global clients and the extraordinary talent found in Europe, while also providing our local clients with access to exceptional candidates from around the world.

By partnering with MRG, you gain access to our unparalleled expertise and extensive knowledge of the real estate recruitment market. We go beyond being just preferred suppliers; we strive to be strategic partners in your organisation’s growth. With our dedicated focus on recruiting top-tier professionals, we are committed to delivering the best talent that will propel your organisation to success in the dynamic and constantly evolving global real estate market.

Proud to work with

Witamy w MRG Global Europe!

Nasze w Warszawie zostało założone na początku 2023 roku. Specjalizujemy się w rekrutacji dla branży nieruchomości i pełnimy rolę łącznika, który umożliwia naszym globalnym klientom znalezienie wyjątkowych kandydatów z Europy.

Jako eksperci w tej dziedzinie, posiadamy niezrównaną wiedzę branżową i głębokie zrozumienie umiejętności i cech niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w dynamicznym sektorze nieruchomości. Naszym celem jest skuteczne łączenie naszych globalnych klientów z wybitnymi talentami z Europy, jednocześnie zapewniając naszym lokalnym klientom dostęp do wyjątkowych kandydatów z różnych stron świata.

Współpraca z MRG Global Europe pozwala Ci skorzystać z naszej niezrównanej wiedzy i doświadczenia na rynku rekrutacji dla branży nieruchomości. Jesteśmy bardziej niż tylko dostawcami usług – dążymy do bycia strategicznymi partnerami w rozwoju Twojej organizacji. Skupiamy się na rekrutowaniu profesjonalistów najwyższej klasy i zobowiązujemy się dostarczyć najlepsze talenty, które przyczynią się do sukcesu Twojej organizacji na dynamicznym i ciągle zmieniającym się globalnym rynku nieruchomości.